Thursday, April 03, 2014

ทีมมูลนิธิทิสโก้ได้มอบจักรเย็บผ้าให้แก่ลุงพยัพ พันเต๊ะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ทีมมูลนิธิทิสโก้ได้มอบจักรเย็บผ้าให้แก่ลุงพยัพ พันเต๊ะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ


จริงๆ แล้วลุงพยัพเป็นผู้รับการสนับสนุนของมูลนิธิฯ จากโครงการทุนรักษาพยาบาลมาก่อน โดยได้รับการสนับสนุนครั้งแรกเป็นเบาะรองนั่งชนิดพิเศษ ช่วยลดการเกิดแผลกดทับและช่วยให้พยุงร่างกายได้ดีขึ้น สาเหตุที่ลุงพยัพต้องการเบาะรองนั่งเนื่องจากลุงเป็นบุคคลทุพลภาพ ขาขาดทั้งสองข้างตั้งแต่โคนขา มีเพียงร่างกายท่อนบนเท่านั้น ลุงพยัพเข้ารับรักษาพยาบาลและบำบัดทางกายภาพอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ แต่เนื่องจากมีน้ำหนักตัวมาก จึงทำให้เกิดแผลกดทับ ต้องเข้าผ่าตัดหลายครั้ง ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลได้ช่วยทำเรื่องขอรับการสนับสนุนทุนรักษาพยาบาลจากมูลนิธิทิสโก้
ลุงพยัพเล่าว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่ปีพ.. 2527 หลังจากนั้นประมาณ 1 ปีลุงก็แยกทางกับภรรยา ส่วนลูกๆ ทั้ง 3 คนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวของตนเอง ส่วนลุงหารายได้เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างตัดเย็บ ปะ ชุน ซ่อมแซมเสื้อผ้าในชุมชน โดยดัดแปลงรถสามล้อพ่วงให้มีที่วางจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เรียกว่าเป็น mobile service ไปให้บริการแก่ลูกค้าถึงที่
ปัจจุบันลุงพยัพอายุ 63 ปี ยังคงพยายามพึ่งพาตนเองในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อลูกหลานและสังคม ลุงพยัพมีอาชีพสุจริตที่น่าภูมิใจ สร้างรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงมาหลายสิบปี จนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่จักรเย็บผ้าคู่ใจเริ่มสึกหรอ ใช้การได้ไม่ดีดังแต่ก่อน เลยติดต่อมูลนิธิทิสโก้เพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นจักรเย็บผ้าเครื่องใหม่ ซึ่งลุงพยัพก็ทำการโมจักรให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตนเองเสร็จสรรพ เมื่อได้รับจักรเครื่องใหม่ ลุงก็ประกอบจักรเข้ากับโต๊ะบนสามล้อและทดลองใช้งานทันที ผลเป็นที่น่าพอใจ และลุงเชื่อว่าจะทำให้ประกอบอาชีพนี้ต่อไปได้อีกหลายปี


ถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยมูลนิธิทิสโก้ ที่เน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถมีอาชีพมีรายได้เป็นของตนเองโดยไม่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างและสังคมOn April 2, 2014, TISCO Foundation team donated a new sewing machine to Payap Panteh, who are physically challenged for having only upper torso. Payap lost both of his legs almost 30 years ago from a severe car accident. He became self-dependent by fixing clothes for small money since he and his wife separated, and his 3 children started their own family. He modified a three-wheeled motorcycle to a small mobile office with a sewing machine installed so he could move around to meet his customers. In 2013, the foundation donated a gel seating pad that helped reduce bedsores and kept his body more balance when sitting. When his physical condition is better, the foundation continues to support his occupation by replacing an old sewing machine with a new one. Payap modified the sewing machine to fit with his physical condition, and installed it on his three-wheeled motorcycle office. This is a part of TISCO Foundation's start-up program objective – to provide opportunities to disadvantaged people to have an occupation and generate incomes for themselves.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home