Wednesday, May 28, 2014

กิจกรรมประกวดภาพต้นแบบกระปุกออมสิน โครงการพี่ออมให้น้องเรียน Art Contest for the Piggy Bank Program and TISCO Brand

หลังจากที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลให้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานทิสโก้ ไฟแนนเชี่ยล กรุ๊ป ได้ส่งผลงานภาพเข้ามาประกวด วันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วคือ คุณรัตนพล อุปฐานา โดยที่ภาพของคุณรัตนพล จะถูกนำมาเป็นต้นแบบในการออกแบบกระปุกออมสินรุ่นพิเศษ 45 ปีทิสโก้ และจะแจกให้กับพนักงานและบุคคลทั่วไปต่อไป


วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ นอกจากจะส่งเสริมให้พนักงานทิสโก้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ให้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้พนักงานทิสโก้มีความภูมิใจและความผูกพันกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อปี 2557 นี้ เป็นปีที่ทิสโก้กรุ๊ปดำเนินธุรกิจมาจนครบ 45 ปี ดังนั้น ผลงานภาพที่ส่งเข้ามาประกวดจะต้องประกอบด้วย ชื่อหรือโลโก้ของทิสโก้ และเลข 45 ในวันนี้ จึงขอถือโอกาสเล่าเรื่องโลโก้ใหม่ของทิสโก้กันสักนิด โลโก้ของทิสโก้ที่เป็นรูปวงแหวนสีฟ้าและสีแดงนั้นเป็นโลโก้ใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ไปในปีที่ผ่านมา อยู่ภายใต้แนวคิด “วงแหวนแห่งโอกาส” ประกอบด้วย

1. เครื่องหมายวงแหวนสีน้ำเงิน แทนคำว่า “โอกาส” หรือ “opportunity” ซึ่งเป็นจุดยืนของทิสโก้ แบะสีน้ำเงินสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ครบวงจร ไม่มีที่สิ้นสด
2. มิติของเครื่องหมายวงแหวนสีแดง แสดงถึงพลังที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถพลิกไปได้หลายมิติ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ สู่โอกาสใหม่ๆ
3. อักษรทิสโก้สีน้ำเงิน สื่อถึงความพร้อมของทิสโก้ในการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ลูกค้าและสังคม


และสัญลักษณ์วงแหวนแห่งโอกาสนี้ จะปรากฏอยู่บนกระปุกออมสินรุ่นใหม่ทุกใบของมูลนิธิฯ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าชาวทิสโก้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงการศึกษา และแก่ผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

สำหรับท่านที่ติดตาม social media ของมูลนิธิฯ มาตลอด คงจะทราบดีแล้วว่า กระปุกออมสิน และโครงการพี่ออมให้น้องเรียน มีที่มาที่ไปอย่างไร หรือหากยังไม่ทราบ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน blog post นี้ค่ะ http://goo.gl/kfW3Zx

TISCO Foundation launched an art contest earlier for TISCO Financial Group's employees. Judged by a popular vote, the winner is Khun Rattanapon Upatana His painting will inspire a design of the 2014 piggy bank special edition “TISCO at 45th Anniversary”. The objectives of this contest are not only to increase awareness and participation to the foundation's programs in employees, but also to make them initialize TISCO as an organization that they love and proud of. Therefore, each painting that was submitted to the contest must contain the the word “TISCO” or its logo, and the number “45.”

The new TISCO logo first appeared to public in 2013. With the shape of a circle, the logo is designed under the concept of “Ring of Opportunity”.
1. The Blue Ring Share symbolizes 'Opportunities' that is TISCO's commitment. Blue color represents growth,       prosperity and infinity.
2. Dimension of Inner Red Ring Shape symbolizes countless energy and always open for new opportunities.
3. TISCO Blue Fonts represents TISCO's readiness to create opportunities that lead to well-being and wealth for   customers and the society.

The logo “Ring of Opportunity” will appear in all 2014 Piggy Bank special edition. It means that TISCO employees have countless energy and are ready to build opportunities for children to receive education and for underprivileged individuals to revive their occupations for earnings and regain their health and quality of life.

If you'd like to read more about the Piggy Bank Project, please go to our blog post: http://goo.gl/kfW3Zx


0 Comments:

Post a Comment

<< Home