Wednesday, September 10, 2014

CSR 360 ตอนที่ 2:การทำงานที่มากกว่าแค่การบริจาคเงิน

ต่อเนื่องจากคราวก่อนที่ได้เล่าถึงความหมายและวิวัฒนาการของ.CSR.ไปคราวนี้จะขอยกตัวอย่างกิจกรรม.CSR โดยองค์กรภาคธุรกิจขาดใหญ่สักเล็กน้อย ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ รวมทั้งการทำงานของมูลนิธิทิสโก้สามารถชี้ให้เห็นได้เลยว่าการทำงานเพื่อสังคมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การบริจาคเงินแล้วจบไปแต่มีความต่อเนื่องและการติดตามผลที่ดีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตัวอย่างแรกคือปูนซีเมนต์นครหลวงซึ่งเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นกิจกรรม.CSR.จึงเน้นที่การปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้พนักงานและคนในชุมชนริเริ่มสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดปัญหาจากภัยธรรมชาติ

ตัวอย่างที่สองคือบริษัท.อินทัช.โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีกิจกรรมการ CSRที่หลากหลายมาก บางอย่างแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับการโทรคมานาคมเลยด้วยซ้ำเช่น การสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยพันธุ์ข้าว ส่งเสริมชาวนาให้ปลูกข้าวออร์แกนิคนอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้ชาวนาได้รายได้เพิ่มขึ้นและยังขยายโครงการนี้สู่ผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการอบรมอาชีพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์์ และผู้ต้องขังยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีรายได้จากการขายข้าวในขณะที่ต้องโทษอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง.โดยการฝึกอาชีพเป็นคอลเซนเตอร์.แล้วสอบแข่งขันและรับเข้าเป็นพนักงาน

สำหรับทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ปนั้น แม้ไม่ได้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านCSRในเวทีนี้ แต่แนวทางการทำงานด้าน CSR ของที่นี่ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายไม่แพ้กันอย่างเช่นโครงการค่ายวางแผนการเงินสำหรับระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา.ซึ่งเป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นแกนหลักของการทำธุรกิจด้านการเงินมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน ในปีหนึ่งๆ ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ปสร้างเยาวชนที่มีความรู้และทักษะด้านการออมเงินการใช้เงินและการลงทุนกว่า 400 คนเลยทีเดียวและเยาวชนเหล่านี้สามารถนำเสนอโครงการต่อทิสโก้เพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดการถ่ายทอดความรู้ด้านนี้สู่สังคมต่อไปได้อีกด้วยนี่แสดงถึงการทำงานแบบ.CSR ที่เน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ไม่จำเป็นต้องก้าวข้ามไปยังองค์ความรู้ที่ตนเองไม่คุ้นเคย

ดิฉันประทับใจแนวคิดการทำงานด้าน.CSR.ของ.DTAC.เป็นพิเศษนั่นคือจุดบอดของ CSR คือความคิดที่มันเป็นงานของแผนกใดแผนกหนึ่ง.ไม่เน้นให้คนในองค์กรทั้งหมดมีส่วนร่วม CSR จึงไม่ประสบความสำเร็จ.ดังนั้น DTAC จึงกำหนดกว้างๆ.ให้พนักงานไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ถือเป็นวันลา.อีกแนวคิดหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าดีมาก.คือ.การทำงานCSR ที่ดีไม่ใช่การหว่านเงินไปให้กับชุมชนที่ต้องการจะช่วยเหลือแต่จะต้องมีการทำงานร่วมกันกับชุมชนอย่างจริงจังเพื่อให้การสนับสนุนนั้นสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับการทำงานของมูลนิธิทิสโก้คือเราจะไม่ทำงานแบบแค่แจกเงินบริจาคไปแต่เรามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือที่เรามอบให้นั้นเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้รับทุนจริงๆ ปัจจุบันงานของมูลนิธิเรามีการให้ทุน ประเภท คือทุนการศึกษา.ทุนรักษาพยาบาล.และทุนประกอบอาชีพ.อย่างทุนการศึกษา.เราจะติดตามผลว่านักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง.ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ฯลฯ โดยการไปเยี่ยมที่โรงเรียนและที่บ้าน.หากพบว่ามีปัญหาด้านอื่นๆเช่น.ที่พักอาศัยไม่ปลอดภัย.เราจะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป นั่นคือเราพยายามให้ความช่วยเหลือในหลายมิติ

ส่วนทุนรักษาพยาบาล มูลนิธิฯก็จะติดตามผลว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือไม่ หรือสามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับความสะดวกขึ้นหรือไม่.หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยต้องการทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่.เพื่อลดค่าใช้จ่าย.ลดภาระในการครองชีพของผู้ป่วยให้มากที่สุด.เช่น.มีผู้รับทุนคนหนึ่ง พิการตั้งแต่โคนขาลงไปเป็นแผลที่เกิดจากการกดทับเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้าต้องนั่งเป็นเวลาหลายชั่วโมง มูลนิธิฯ จึงได้มอบเบาะเจลรองนั่งป้องกันการกดทับจากการติดตามผลพบว่าผู้รับทุนคนนี้อาการดีขึ้น พร้อมกลับมาประกอบอาชีพได้ต่อไป มูลนิธิฯ จึงมอบจักรเย็บผ้าพร้อมมอเตอร์คันใหม่ทดแทนคันเก่าด้วย

ในด้านผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพนั้นเราจะติดตามให้ทราบว่าผู้รับทุนมีความสะดวกในการประกอบอาชีพหรือทำให้รายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งตามกติแล้ว มูลนิธิฯ จะติดตามผลครั้งแรกภายใน3เดือนหลังจากที่มอบทุนให้ไป เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับทุนสามารถประกอบอาชีพได้จริง ปรับตัวได้ ฯลฯ หลังจากนั้นจะติดตามผลในระยะที่ห่างออกไป

ด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นและต่อเนื่องของมูลนิธิฯดิฉันเชื่อว่าเราจะสามารถขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้มากขึ้น.และเห็นผลจากการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา.การรักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ0 Comments:

Post a Comment

<< Home