Monday, September 29, 2014

พบนักสังคมสงเคราะห์รพ.ลาดกระบัง Meeting with Social Welfare Unit at Ladkrabang Hospital

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ทีมมูลนิธิทิสโก้ได้เข้าพบแผนกสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนประเภทต่างๆ และเรียนรู้สถานการณ์และความท้าทายในด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคุณสุภา อุ่มยืนยง หัวหน้าแผนกฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ปัญหาใหญ่ของรพ.ลาดกระบังก็คงหนีไม่พ้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกโรงพยาบาลพบเหมือนกัน ผู้ป่วยประเภทนี้มักจะต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าปกติ เพราะถ้าไม่ป่วยจนย่ำแย่สุดๆ แล้วก็จะไม่กล้ามาหาหมอ เนื่องจากตนเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย กลัวจะถูกจับส่งทางการ แต่โรงพยาบาลจะยึดหลักมนุษยธรรมเป็นหลัก ใครป่วยมาก็ต้องให้การรักษาตามหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่คุณสุภาเล่าให้เราฟัง ทำให้ทราบว่าแผนกสวัสดิการสังคมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้ได้อย่างไร

ประการแรกเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการวางบทบาทของแผนกสวัสดิการสังคมในขั้นตอนการบริหารของโรงพยาบาล ซึ่งแผนกสวัสดิการสังคมที่เราเข้าพบครั้งนี้ถือว่าได้สร้างบทบาทที่สำคัญ คุณสุภากล่าวว่า “ตอนนี้หน่วยไหนมีเคสอะไร ก็จะส่งมาที่แผนกเราก่อน แม้บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังส่งมาที่เรา ซึ่งเราก็ประสานงานต่อไปยังหน่วยอื่นๆ ให้อย่างเต็มความสามารถ” การสร้างบทบาทที่สำคัญนี้ ทำให้แผนกฯ สามารถขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายขึ้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี “โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคือการจัดให้นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว เราตั้งกฎระเบียบไว้เลยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร หน้าที่ของนายจ้างคืออะไร หากไม่ปฏิบัติตามผลจะเป็นอย่างไร ก็ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่าย จากก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลต้องเสียเงินปีละหลายล้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ตอนนี้เราเก็บเงินจากนายจ้างได้ 80-90% ค่าใช้จ่ายลดลงเหลือแค่ประมาณ 500,000 บาทต่อปี” และยังมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่ขาดแคลนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งหน่วยงานภายใน แม้แต่บุคคลภายนอกก็เข้ามาร่วมสนับสนุน “ทุกแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาลไว้ใจเรา หมอและพยาบาลก็ให้เราเข้าไปรับรู้รับทราบรายละเอียดแต่ละเคสตั้งแต่แรกเลย ทำให้เราวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” คุณสุภากล่าว

ประการที่สองคือเรื่องการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งแทบจะไม่น่าเชื่อว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปพบต้องเผชิญปัญหานี้เหมือนๆ กัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตปริมณฑล คุณสุภาให้ความเห็นว่า “สังคมในชุมชนลาดกระบังเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือรวดเร็วมาก จากที่เมื่อก่อนเป็นชุมชนชานเมืองธรรมดา แต่ตั้งแต่มีสนามบินสุวรรณภูมิ มีโรงงานอุตสาหกรรม มีบริษัทธุรกิจมาตั้งกันมากมาย มีคนจากถิ่นอื่นเข้ามาทำงาน ลงหลักปักฐานอีก สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนลาดกระบังถึงกับเปลี่ยนไปอย่างสิ่นเชิง ทุกวันนี้เด็กๆ โตเร็วมาก เข้าถึงสื่ออะไรต่อมิอะไรชนิดที่พ่อแม่และครูตามไม่ทัน แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกหลานอย่างทั่วถึง” ฝ่ายสวัสดิการสังคมของรพ.ลาดกระบังจึงมีโครงการลงชุมชน เข้าไปอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มในวัยมัธยมต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังจะเริ่มโตเป็นวัยรุ่น และเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความรู้ ไม่พร้อม ไม่ป้องกัน หลังจากให้ความรู้แล้ว ก็จะมีการติดตามผลกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพบว่าจำนวนเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รพ.ลาดกระบังจึงพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ดำเนินต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากโรงเรียนด้วยเช่นกัน
คุณสุภากล่าวทิ้งท้ายว่า “ที่เราสามารถทำงานได้อย่างเห็นผลเช่นนี้ได้ต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักและอดทน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือทุกฝ่ายเพื่อให้โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได้เหมือนกัน อยู่ที่ตัวนักสังคมสงเคราะห์เองว่าจะสู้มากน้อยแค่ไหน” 

TISCO Foundation visited Ladkrabang Hospital to learn about their challenges in medical care and social welfare. What we've learned from the social welfare team there is a strategy to position the team in the hospital management system. The team in fact has gained a lot of trust and respect from other units, resulting in capabilities to draw in supports internally and from outside organizations. This helps the hospital provide better services to poor patients, especially immigrants.  The team also has a youth empowerment project, training students to protect themselves from unwanted pregnancies. This is in fact a very big issue that almost every hospital that we've been to mentions.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home