Friday, October 10, 2014

พบนักสังคมสงเคราะห์รพ.พระนั่งเกล้า Meeting with Social Welfare Team at Pranangklao Hospital

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทีมมูลนิธิทิสโก้ได้เข้าพบนักสังคมสงเคราะห์แผนกสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนประเภทต่างๆ และเรียนรู้สถานการณ์และความท้าทายในด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคุณสมปอง มิลินทานนท์ หัวหน้าแผนกฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

สำหรับรพ.พระนั่งเกล้านั้น ปัญหาหลักที่พบก็คงหนีไม่พ้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งไม่ต่างจากโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นๆ บางส่วนเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย บางส่วนมีเอกสารรับรองครบถ้วน แต่นายจ้างไม่รับผิดชอบ และมีผู้ป่วยอีกบางส่วนที่เป็นคนไทย แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แต่ทางโรงพยาบาลก็ต้องรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอยู่แล้ว เพราะทำงานตามหลักมนุษยธรรม ในปีหนึ่งๆ โรงพยาบาลจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หลายล้านบาท เฉพาะในปี 2557 จากเดือนมกราคมจนถึงแค่เดือนกรกฎาคม มีค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 5 ล้านบาท

ส่วนผู้ป่วยที่เป็นคนไทย สัญชาติไทย มีบัตรประชาชนปกติ จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือถ้าไม่มีก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่างๆ ครอบคลุมมากขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากสวัสดิการสังคมส่วนนี้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของการเดินทาง และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ที่สวัสดิการสังคมไม่ครอบคลุม ซึ่งตรงนี้มูลนิธิทิสโก้น่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้

นอกจากนี้ ทางแผนกสวัสดิการสังคมยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยเฉลี่ยเพื่อประเมินโรค ทำกายภาพบำบัด ให้ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลแก่สมาชิกครอบครัวของผู้ป่วย เป็นต้น และยังมีกิจกรรมรับบริจาคของเพื่อนำมาจัดสรรให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่ขาดแคลน รวมไปถึงการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสวัสดิการสังคมแก่บุคคลทั่วไป กฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ที่ถูกทารุณกรรม และแก่กลุ่มวัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลที่คุณสมปองให้มานั้น คือ มีผู้ที่ตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมถึงเดือนละ 40 รายโดยเฉลี่ย หากเราไม่หยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ สังคมไทยคงจะต้องเจอปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย


TISCO Foundation visited the social welfare team at Pranangklao Hospital to learn about situations and challenges in medical care area.  The head of social welfare team, Sompong Milintanon, shared with us that their challenges were not different from what other hospitals are facing, ie. illegal immigrants, undocumented persons and teen pregnancies.  In the last issue, Sompong said that there were about 40 young women, younger than 20 years old, identified in a month on average.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home