Wednesday, October 08, 2014

เยี่ยมโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ หนองคาย Visit to the Mahatai Vocational School in Nongkai

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทีมมูลนิธิทิสโก้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหาร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งสำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ หนองคาย รับนักศึกษาอายุ 15 – 40 ปีที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รูปแบบการจัดสร้างและการบริหารมาจากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โรงเรียนอาชีวะแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างเสริมทักษะการทำงานให้แก่เยาวชนผู้พิการให้สามารถออกไปทำงานในหน่วยงานภายนอกได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ หลักสูตรที่โดดเด่นของสถาบันนี้คือ computer programming และที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลาย ซึ่งคุณพ่อดร.พิชาญ ใจเสรี (ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ) ถึงกับยืนยันเองว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้ได้ไม่ธรรมดา แต่เก่งกว่าผู้ที่จบปริญญาตรีเสียอีก มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จึงได้ขยายโครงการนี้มาสู่จ.หนองคาย และมุ่งหมายให้เป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาสำหรับผู้พิการ และเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ Mekhong Sub-region เลยทีเดียว และในอนาคตจะขยายไปยังพื้นที่ภาคเหนือด้วย นี่แสดงถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกล การไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ การตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการทำงานเชิงรุกของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

ปัจจุบันนอกจากโรงเรียนอาชีวะแล้ว มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ยังมีโครงการจัดหางานให้ผู้พิการ การก่อตั้งห้องแล็บเพื่อพัฒนากายอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคนพิการ รวมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้พิการทาง call center และยังร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อเรย์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กพิเศษ ฯลฯ อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ หนองคายที่เราไปเยี่ยมนั้น ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นาน แต่ก็มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีบุคคลากรที่จะให้ความรู้ และเครื่องไม้เครื่องมือการเรียนการสอนอย่างครบครัน แต่การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารที่พักยังคงดำเนินต่อไป ทีมมูลนิธิฯ ยังได้พบกับนักเรียนหลักสูตร computer programming ซึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องราวชีวิตที่มาที่ไปแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไป

On September 25, 2014, TISCO Foundation visited Mahatai Vocational School Nongkai to learn about their initiatives and to meet the students.The school enrolls students,15–40 years old, who have physical disabilities, and provide vocational education at free of charge. The most popular track is 'computer programming', which is a 2-year learning course that promises employment. The model of the school stems from the Mahatai Vocational School Pattaya, which has been tremendously successful in placing graduates to the IT industry. Fr. Dr. Mike Picharn, President of the Redemptorist Foundation for People with Disabilities (Pra Mahatai) guarantees that the computer programming graduates are better than those with a bachelor degree in the same area.

The roadmap of the school in Nongkai into a full-blown vocational college that offers government-certified degree programs and a center for people with disabilities with services covering Thailand's northeastern region and Lao PDR, Cambodia and Vietnam. The school is equipped with classrooms, equipment, etc., but the construction of buildings are still on-going. TISCO Foundation also met some students from the computer programming track. We are very impressed with their cheerful personality and strong determination to become a valuable asset to the society.0 Comments:

Post a Comment

<< Home