Wednesday, January 07, 2015

จดหมายจาก ศศิวิมล ประดับมุข A Letter from Sasiwimol Pradapmuk

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆ จากนางสาวศศิวิมล ประดับมุข ผู้รับทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและเจลรองนั่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทิสโก้

เรียน ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลที่เคารพอย่างสูง
เนื่องด้วยหนูน..ศศิวิมล ประดับมุข อายุ 25ปี เป็นผู้พิการที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลค่ะหนูมีความพิการแต่กำเนิดด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA)โดยร่างกายและแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันได้รับโอกาสเข้าทำงานที่งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หนูรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลที่กรุณามอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการให้แก่หนูในครั้งนี้ด้วยสภาพความพิการทางร่างกายของหนูที่แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้ต้องนั่งรถเข็นจึงเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้างอยู่เสมอรถเข็นจึงเปรียบเสมือนอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยให้หนูสามารถ“เดินได้” เหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแต่การ“เดิน”ของหนูนั้นต้องใช้ “ล้อหมุน” แทนการใช้ขาเดินแต่การที่สภาพร่างกายและแขนขาทั้งสองข้างของหนูอ่อนแรงทำให้มือของหนูไม่มีแรงพอที่จะหมุนล้อรถเข็นด้วยตนเองได้ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างที่ต้องคอยช่วยเข็นตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น จากเดิมที่เคยอยู่แต่บ้านไม่กล้าออกสู่สังคมเพราะกลัวตนเองจะเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้าง แต่ตอนนี้หนูสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้บ้างระดับหนึ่ง กล้าออกสู่สังคมโดยพยายามเป็นภาระของครอบครัวและคนรอบข้างน้อยลง และยังได้รับโอกาสให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการใกล้บ้าน ทำให้หนูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”


0 Comments:

Post a Comment

<< Home