Wednesday, July 08, 2015

ชมภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 - Photos from the scholarship granting event on June 30.

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดจากงานพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีน้องๆ จากหลายสถานศึกษา หลายระดับชั้นแบะคณะครูอาจารย์มาร่วมพิธีในวันนั้นกันมากมาย

Photos from the scholarship granting event on June 30.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home