Thursday, August 06, 2015

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี - Follow-up the scholarship program at Suraopakklong lumree School.

มูลนิธิออกติดตามผลต่อที่โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี โรงเรียนนี้มีนักเรียนได้รับทุน 5 ราย โดยมีอาจารย์สุนิศา เป็นผู้ดูแลทุน  มูลนิธิได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์และนักเรียนทุนในเรื่องระเบียบการขอรับทุนการศึกษา การใช้จ่ายเงิยทุน รวมถึงสัมภาษณ์นักเรียนทุนในเรื่องของการเรียน ครอบครัว เรื่องของการใช้เงินทุนว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในวัตุประสงค์ทุนการศึกษาของมูลนิธิ เสร็จแล้วได้ถ่ายภาพร่วมกัน ขอขอบคุณอาจารย์สุนิศา และทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ

TISCO Foundation has a plan to follow-up the scholarship program at schools in Bangkok Metropolitan area in  August. We started at Suraopakklong lumree School. There are 5 scholarship apprication process and spending guideline to the students.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home