Tuesday, June 28, 2016

สัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ นางสาวอังสุมาลิน สิทธิภักดิ์ ที่ซอยเพชรเกษม 65

มูลนิธิสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ ผู้ขอทุนคือนางสาวอังสุมาลิน  สิทธิภักดิ์  อายุ 32  ปี  อยู่บ้านเช่าแถวซอยเพชรเกษม 65  มีบุตร 1 คนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้เคยขายขนมโตเกียว แต่อุปกรณ์ในการขายขนมถูกขโมยไปทำให้ต้องเปลี่ยนมาทำงานรับจ้างทั่วไปแทน ผู้ขอทุนอยากจะทำขนมโตเกียวขายอีกครั้ง จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพดังนี้ รถเข็นแบบมีหลังคา  ถังแก๊ส  และเตาสำหรับทำขนมโตเกียว0 Comments:

Post a Comment

<< Home