Monday, June 20, 2016

เยี่ยมและติดตามผลทุนการศึกษา ที่โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

หลังจากที่มูลนิธิทิสโก้ได้ไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนที่จังหวัดน่าน มีข้อมูลน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง จังหวัดน่าน อยู่ติดกับประเทศลาว และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ในจังหวัดน่าน เช่น ไทยวน ไทยลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีภาษาถิ่นและประเพณีเฉพาะของตนเอง ซึ่งยังคงมีอิทธิพลแม่แต่เรื่องการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ด้วย ยกตัวอย่างตอนที่มูลนิธิไปเยี่ยมโรงเรียนปัว ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ อ.ปัว ด้วย นั้น อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีนักเรียนหลายคนที่ขอออกจากโรงเรียนเพราะต้องไปแต่งงานตามประเพณีของเผ่าตน บางคนเรียนต่อทาง กศน. แต่บางคนก็ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย ในพื้นที่จึงมีหน่วยงานพัฒนาสังคมหลายแห่งพยายามที่ช่วยเหลือให้เยาวชนจากเผ่าต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มูลนิธิหลายแห่งให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียนที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะได้เรียนหนังสือในเมืองได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง
สำหรับโรงเรียนปัวนั้น มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้จำนวนมากทุกปีอยู่แล้ว อย่างปี 2559 นี้ มีถึง 32 คนทีเดียว คณะผู้บริหารและอาจารย์ก็เห็นความสำคัญของทุนการศึกษาจากมูลนิธิ จึงพยายามดูแลเรื่องการออมและการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักเรียนได้มีเงินออมไว้สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
0 Comments:

Post a Comment

<< Home