Tuesday, August 02, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาววาสนา ประดิษฐ์ อาชีพขายขนม

นางสาววาสนา  ประดิษฐ์  อาชีพขายขนมในโรงเรียน อาศัยอยู่กับบุตรชาย  มารดา  และน้องสาว รวม 4 คน นางสาววาสนา ทำอาชีพนี้มาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ก่อนหน้านี้ได้ส่งเรื่องเข้ามาทางกรรมการมูลนิธิได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่มอบคือ รถเข็น 1 คัน  โต๊ะสำหรับวางขนมเตาแก๊สปิคนิค ตู้กระจกขนาดเล็ก  และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,050  บาท  เมื่อเดือนมีนาคมได้หยุดขายไป เนื่องจากมีอาการป่วย แต่ตอนนี้กลับมาขายของได้ตามเดิมแล้ว 

นางศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิ และ นางภัทธิรา  วัฒนวรางกูร  กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบในวันนี้
0 Comments:

Post a Comment

<< Home