Thursday, August 11, 2016

มอบสิ่งของบริจาคเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และของอุปโภคให้กับนายเอก สันทะวิบูลย์

สายวันนี้มูลนิธิมอบสิ่งของบริจาค เป็นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน  3  ลัง ที่ทางบริษัท  SCA HYGIENE (THAILAND) LTD  มอบให้มูลนิธิ ให้กับนายเอก ผู้ที่เคยได้รับทุนรักษาพยาบาลมูลนิธิ มีอาการเป็นอัมพาตท่อนล่าง และทให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งตอนนี้ได้กลับมารักษาตัวที่บ้าน แถวหลังตลาดเขมา เขตบางซื่อ โดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแล รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบให้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home