Monday, September 19, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน

มอบทุนประกอบอาชีพ 2 ราย ที่ซอยพระเจน เขตปทุมวัน รายแรกนายพัฒนา บุญเชิญ อาชีพขายขนมหวาน อุปกรณ์ที่มอบได้แก่ หม้อขนาด 40 ซม., 38 ซม., และ 32 ซม. พร้อมหัวเตาแก๊ส รวมเป็นเงิน 5,970 บาท รายที่สองนางผ่องศรี เนาวรัตน์ อาชีพค้าขาย ขายพวกผักต่างๆ อุปกรณ์ที่มอบคือ เครื่องขูดมะพร้าว รวมเป็นเงิน 14,000 บาท โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ 0 Comments:

Post a Comment

<< Home