Thursday, September 01, 2016

ติดตามผลทุนการศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มูลนิธิไปติดตามผลทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่นี่มี นักศึกษาได้ทุน 11 ราย ส่วนมากจะเป็นทุนใหม่ มูลนิธิได้อธิบายระเบียบ และเกณฑ์การให้ทุนให้ทราบ รวมถึงอธิบายรายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุนด้วย เนื่องจากมารับหน้าที่ตรงนี้ไม่นานนัก นักศึกษาบางคนยังไม่ทราบว่าการยื่นขอรับทุนนั้นต้องยื่นแบบฟอร์มทุกปี มูลนิธิจึงชี้แจงอย่างละเอียดว่าการสมัครขอรับทุนนั้นต้องทำอย่างไรซึ่งนักศึกษารับทราบและเข้าใจดีวย ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยและคุณดวงใจ สิงห์ประยูร นักวิชาการศึกษา (ผู้ดูแลทุน) ที่ให้การต้อนรับ0 Comments:

Post a Comment

<< Home