Friday, September 16, 2016

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

ช่วงที่ติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น มูลนิธิยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนด้วยคือบ้านของนางสาวณิชาวีร์ ชั้น ม. 6  เด็กชายชยานันต์  ชั้น ม.2  และ เด็กชายชญานนท์  ชั้น ม.2 (ฝาแผด) เป็น นร.ของโรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี  นักเรียนทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน อยู่กับพ่อแม่และน้าสาว รวมสมาชิกทั้งหมด 8 คน พ่ออาชีพขับแท็กซี่ แม่ทำงานโรงงาน พื้นที่โดยรอบเป็นบ้านพักคนงานปลูกติดกันคล้ายชุมชนค่อนข้างแออัด ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังคาสังกะสี ภายในบ้านแบ่งเป็น 3 ห้องนอน นางสาวณิชาวีร์ เป็นพี่สาวคนโต ช่วงปิดเทอมต้องทำงานพิเศษเป็นผู้ช่วยกุ๊กและเตรียมอาหาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในช่วงเปิดเทอม นร.ทั้ง 3 คน มีความตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษาต่อไป

0 Comments:

Post a Comment

<< Home