Friday, October 07, 2016

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายปิยะพงษ์ สุเทพ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อ

เด็กชายปิยะพงษ์  สุเทพ  อายุ 4 ปี  ผู้ป่วยมีภาวะปอดติดเชื้อ  โรคลมชัก  และพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มูลนิธิได้มอบทุนรักษาพย่าบาลเป็นรถเข็นสำหรับเด็กพิการขนาด 13 นิ้ว  มูลค่า  9,500 บาท โดยมีคุณอาภาพัณณ์  กุลพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิ เป็นตัวแทนมอบ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)0 Comments:

Post a Comment

<< Home