Friday, November 04, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางทองวรรณ์ ศรีใส อาชีพขายอาหารสำเร็จรูป

มูลนิธิมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางทองวรรณ์  ศรีใส  อาชีพขายอาหารสำเร็จรูป เป็นหัวเตาพร้อมขาตั้ง 1 ชุด  หม้อ  กระทะ 26  นิ้ว  โต๊ะสแตนเลสสำหรับวางของ รวมเป็นเงิน  6,150  บาท คุณศรีสุดา  บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ ที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน


0 Comments:

Post a Comment

<< Home