Wednesday, December 14, 2016

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางสาวอรดิน มหาชัย ที่เจริญกรุง

วันนนี้มูลนิธิไปมอบทุนประกอบอาชีพที่ ซ.เจริญกรุง 79  ให้กับ น.ส.อรดิน  มหาชัย  อาชีพขายอาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบอาชีพที่มอบ คือ หม้อหุงข้าวขนาด 2.8 ลิตร  , หม้อ 2 หู ขนาด 32,34,38,40  และ  45 ซม. อย่างละ 1 ใบ รวมเป็นเงิน  3,810  บาท  พร้อมร่มสนามอีก 2 คัน ของธนาคารทิสโก้ โดยมีกรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home