Wednesday, March 29, 2017

โรงเรียนวัดหญ้าไทรราษฏร์ประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา มารับเครื่องครัวของบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

โรงเรียนวัดหญ้าไทรราษฏร์ประสิทธิ์  จ.พระนครศรีอยุธยา  มารับเครื่องครัวของบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ที่บริจาคให้มูลนิธิ เราเป็นตัวแทนในการส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

0 Comments:

Post a Comment

<< Home