Monday, May 15, 2017

มอบสิ่งของบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเยาวชนปนัดดา จันทร์อุดร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเยาวชนปนัดดา  จันทร์อุดร มารับของบริจาคที่ทางพนักงานทิสโก้ และบุคคลทั่วไปบริจาคมา สิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กที่ขาดแคลนต่อไป


0 Comments:

Post a Comment

<< Home