Thursday, August 10, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด และ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย

มาแถวนนทบุรีอีกครั้งกับการติดตามผลทุนการศึกษาประจำปี 2560 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันนี้ได้ติดตามผล 2 สถานศึกษาเช่นกัน ที่แรกคือโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนักเรียนได้ทุนจากมูลนิธิทิสโก้ฯ 49 ราย อาจารย์แนะแนวดูแลทุนได้ดี และได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ น.ส.มุกริน มณีนิล อยู่ชั้น ม.4 น้องอยู่กับแม่ พ่อไม่ได้อยู่ด้วย แม่อาชีพรับจ้างร้อยพวงมาลัย รายได้ 300 บาท แม่สุขภาพไม่ดีด้วย อาศัยอยู่บ้านเช่า 1,700 บาท/เดือน น้องมุกรินได้ทุนการศึกษาปีนี้เป็นครั้งแรก นักเรียนเป็นคนขยัน เรียนดี
จากนั้นไปที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีนักเรียนได้ทุน 7 ราย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล1ม.6 ทางมูลนิธิได้ให้ทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจในการใช้เงินทุนการศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ด้วย ขอขอบคุณทั้งสองสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home