Tuesday, August 08, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษากรุงเทพฯและปริมณฑล 2560 โรงเรียนราษฏร์นิยม และ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ช่วงนี้เป็นการออกติดตามผลทุนการศึกษามูลนิธิมิสโก้ฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2560 วันนี้ติดตามผลทุนการศึกษา 2 แห่ง ที่แรกคือโรงเรียนราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย และ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อพบปะอาจารย์ที่ดูแลทุน รวมถึงนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปี 2560 พร้อมกับมีแบบสอบถามให้นักเรียนทำเพื่อทราบถึงความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินทุนด้วย นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ด้วย ซึ่งทางอาจารย์เองก็ให้ความสนใจ
จากนั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน 1 ราย คือ นางสาวพรภิรม ถาวร นักเรียนอยู่กับปู่ สุขภาพไม่ค่อยดี ปู่มีรายได้น้อย ต้องเลี้ยงดูหลาน 2 คน อีก 1 คนแยกไปมีครอบครัวแล้ว สภาพบ้านยากจน ทางเข้าบ้านค่อนข้างลึกเข้าลำบาก อาจารย์แจ้งว่านักเรียนเป็นเด็กดี ขยันเรียน เห็นสมควรได้รับทุน มูลนิธิขอขอบคุณทางสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง ที่ให้การต้อนรับ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home