Thursday, September 14, 2017

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1 ราย คือ ด.ญ.กชลิตา จำปา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนรักษาพยาบาล  1 ราย คือ ด.ญ.กชลิตา  จำปา  อายุ 3 ปี  ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้) และพิการทางการได้ยิน อยู่กับพ่อแม่ เช้าห้องพักอยู่ในเคหะชุมชนหนองจอก พ่ออาชีพรับจ้าง ส่วนแม่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากต้องออกมาดูแลผู้ขอรับทุน 
ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และใช้ยาฉีดอินซูลินต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำนวน 8 ครั้ง/วัน ผู้ป่วยมีอาการหูดับ พิการทางการได้ยิน จากคำบอกเล่าของแม่ เกิดจากผลข้างเคียงการให้ยาเคมีบำบัด คณะแพทย์ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยฟัง และกระตุ้นพัฒนาการ
ปัจจุบันแพทย์ทำการรักษาตามอาการของผู้ป่วย และนัดพบแพทย์เดือนละประมาณ 2 ครั้ง แพทย์ทำการรักษาพยายามช่วยเหลือหาแผ่นเจาะน้ำตาลให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้ปริมาณมาก จึงขอความอนุเคราะห์ทางมูลนิธิขอทุนรักษาพยาบาลเป็นแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจำนวน  30 กล่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
ขอขอบคุณ น.ส.ศศิเมษ  มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์ของทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสานงาน
0 Comments:

Post a Comment

<< Home