Monday, September 04, 2017

ติดตามผลทุนการศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ และ โรงเรียนศรีอยุธยา

มูลนิธิออกติดตามผลทุนการศึกษา 2 สถานศึกษา ที่แรกคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แถวเขตราชเทวีค่ะ มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 13 ทุน วิทยาลัยนี้อยู่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนักเรียนจำนวน 1,926 คน อาจารย์ 70 คน เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.  ส่วนใหญ่เดินทางมาเรียนกันด้วยรถเมล์ และขับมอเตอร์ไซด์มาเอง ผู้ปกครองจะประกอบอาชีพค้าขายกันมาก นักเรียนระดับ ปวช. จะเสียค่าเทอม 5,000 บาท/เทอม ส่วน ปวส. 8,000 บาท/เทอม การประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา จะประกศตามห้องเรียน และให้อาจารย์ที่เข้าสอนแจ้งอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนทุนหลายคนเจะมีทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน และช่วงปิดเทอมด้วย อาจารย์ดูแลการใช้จ่ายเงินดี ทางมูลนิธิประชาสัมพันธ์การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ด้วย เนื่องจากทางวิทยาลัยเองก็มีความพร้อมเรื่องอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ 
จากนั้นไปติดตามผลที่โรงเรียนศรีอยุธยา ซึ่งอญุ่ระแวกเดียวกัน โรงเรียนศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1 มีนักเรียนจำนวน 3,120 คน ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนมีจำนวน 5 คน มีครูต่างชาติมาสอนภาษา 8 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป อาจารย์จะประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาหน้าเสาธง และประกาศตามชั้นเรียนอีกครั้ง การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนเรียบร้อยดี จะมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แต่จะเน้นนักเรียนที่จะขอทุน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ว่าสมควรได้รับทุนหรือไม่ พร้อมทั้งจะดูพฤติกรรมนักเรียนด้วย โดยรวมแล้วอาจารย์ดูแลทุนการศึกษาดีค่ะ
ขอขอบคุณสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งที่ให้การต้อนรับ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home