Thursday, November 16, 2017

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และทุนรักษาพยาบาล 1 ราย

วันนี้มูลนิธิไปสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ 1 ราย และทุนรักษาพยาบาลอีก 1 ราย
ทุนประกอบอาชีพผู้ขอทุนชื่อนางกนกวรรณ  ราชวงษ์ อาชีพขายอาหารตามสั่ง อาศัยอยู่กับสามีและบุตรอีก 3 คน  ขายอาหารตามสั่งมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว รายได้ประมาณ 400-500 บาท/วัน ขายด้วยกันกับสามี ทุนประกอบอาชีพที่ขอเป็นรถเข็นแบบมีหลังคาขนาดใหญ่ ร่มและขาตั้ง ผู้ขอทุนให้เหตุผลที่ว่าโดนไล่ไม่ให้ตั้งร้านแบบถาวร ต้องใช้รถเข็น เพื่อที่จะได้เข็นไปขายตามที่ต่าง ๆ ได้
รายที่ 2 ที่สัมภาษณ์เป็นทุนรักษาพยาบาล ชื่อ นายปริญญา  วิชาศิลป์ อายุ 12 ปี แพทย์วินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 บิดาประกอบอาชีพรับจ้าง มารดาไม่ได้ทำงาน ต้องดูแลบุตรคนเล็ก ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งไม่สามารถเบิกจากสิทธิ์ประกันสุขภาพได้ จึงขอความอนุเคราะห์ทุนรักษาพยาบาลเป็น  แผ่นเจาะน้ำตาล จำนวน 50 แผ่น ประสานงานโดยนายวชิรเขตต์  สุคันธัง นักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home