Wednesday, May 16, 2018

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ แขวงลุมพินี จำนวน 4 ราย

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปที่แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร เพื่อสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย ดังนี้
          1. นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์ทอง อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยร่วมฤดี สถานภาพหม้าย สามีเสียชีวิตเมื่อปี 2560 ไม่มีบุตร  อาศัยอยู่บ้านของตนเองแต่ที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ประกอบด้วย พ่อ น้องสาว และหลาน 2 คน ผู้ขอทุนประกอบอาชีพขายกาแฟ และเครื่องดื่ม บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพลินจิตร เริ่มขาย 03.00 – 09.00 น. ขอรับบริจาครถเข็นขายของ และร่มแม่ค้า เนื่องจากรถเข็นที่ใช้อยู่ผุพัง

          2. นางประภาพร  ทับทิมเทศ  อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยโปโล อาชีพขายลูกชิ้นทอด สามี อายุ 55 ปี อาชีพพนักงานดับเพลิงและอาสามูลนิธิฯ มีสมาชิก 6 คน ประกอบด้วย พ่อ ผู้ขอทุน สามี ลูกชาย ลูกสะไภ้ และหลาน อาศัยอยู่บ้านของลุง (เสียชีวิตแล้ว) ที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ปัจจุบันรถเข็นขายลูกชิ้นที่ใช้อยู่ยืมหลานมาต้องเอาไปคืน ผู้ขอทุนเคยขายอาหารตามสั่งมาก่อนจึงขอรับบริจาครถเข็นขายของ  ตู้กระจก และอุปกรณ์ขายอาหารตามสั่ง


          3. นางสาววิมล เกสรินทร์ อายุ 56 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยโปโล ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน และหอบหืด บางครั้งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหากอาการหอบหืดกำเริบ จึงต้องหยุดขายของ กอปรกับลูกชายโดนรถชนระหว่างกลับจากขับรถไปส่งผู้ขอทุนเพื่อขายของอยู่ระหว่างการรักษาตัว สามีไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากดวงตาเป็นต้อหินมองเห็นลางๆ  มีหนี้สิน ครอบครัวไม่มีรายได้ จึงขอรับบริจาครถเข็นเพื่อขายน้ำหวาน เครื่องดื่ม
          4. นางสาวเพ็ญนภา  ต้องโพนทอง  อายุ 24 ปี  อาศัยอยู่บ้านเช่า ที่ซอยปลูกจิต สถานภาพหย่าร้าง มีบุตร 1 คน อาชีพขายข้าวขาหมู อาศัยอยู่กับตายาย และน้องชาย ขอรับบริจาคตู้กระจก จาน ถ้วยน้ำจิ้ม ช้อน-ส้อม เครื่องปั่นพริกเพื่อทำน้ำจิ้ม และร่มแม่ค้า
0 Comments:

Post a Comment

<< Home