Friday, May 11, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางสาวปัทมา เกิดกรุง

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางสาวปัทมา เกิดกรุง อายุ 32 ปี สถานภาพหม้าย อาศัยอยู่กับบุตรจำนวน 4 คน รวม 5 คน อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาค ได้แก่ รถเข็นแบบมีหลังคา กระทะ ถาด ตะแกรง เตาแก๊ส เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ถังน้ำแข็ง แก้ว หลอด ถุง น้ำผลไม้สำเร็จรูป ไม้เสียบลูกชิ้น เงินทุน และได้รับการสนับสนุนร่มแม่ค้าจากธนาคารทิสโก้มอบให้ด้วย รวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมกับมอบพัดลมอีกจำนวน 2 ตัว อุปกรณ์การเรียน ขนม และของเล่นที่มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคมา ให้กับบุตรของผู้ขอทุน มอบโดย พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ คุณศรีสุดา บุญ-หลง และคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home