Friday, May 04, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาและร่วมพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงแนวทางการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในสายอาชีพ จ.ปราจีนบุรี

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล นำโดย พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ และคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯและทีมงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามผลทุนการศึกษาและร่วมพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงแนวทางการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในสายอาชีพ จำนวน 3 วิทยาลัย คือ
          1.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนนักเรียนทุน 5 คน
          2.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนนักเรียนทุน 9 คน
          3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนนักเรียนทุน 2 คน
          ขอขอบคุณสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่มูลนิธิฯ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home