Wednesday, June 20, 2018

มอบทุนการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนนาขามวิทยา


         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนนาขามวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)โรงเรียนนาขามวิทยา 2) โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 3) โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 4) โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 5)โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 6)โรงเรียนบัวขาว 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย รวม 70 ทุน ส่วนช่วงบ่ายเดินทางไปมอบทุนต่อที่โรงเรียนนามลพิทยาคาร จำนวน 24 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ทุน


0 Comments:

Post a Comment

<< Home