Monday, June 04, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และสัมภาษณ์+ดูสถานที่ขายของ นางสาวฉวีวรรณ นาพัว

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา สิ่งของบริจาคประกอบด้วย ตุ๊กตา ขนม นม ของเล่นเด็ก สื่อการเรียนการสอน สมุด เสื้อผ้า ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียนวัดหนองหญ้าไทร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีนักเรียน จำนวน  245  คน  ครูจำนวน 16 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่  ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง  โรงเรียนมีโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน และมีชื่อเสียงนาฏศิลปการรำไทย เคยได้รับการสนับสนุนเสื้อธนาคารทิสโก้จากมูลนิธิฯ สำหรับนักดนตรีสากลของโรงเรียนจากนั้น มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์และดูสถานที่ขายของของนางสาวฉวีวรรณ นาพัว อายุ 39 ปี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมีประสบการณ์  3 – 4 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพต่อเนื่อง เพราะต้องดูแลบุตรสาวที่ป่วยเป็นโรคลมชัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (มีรับจ้างขายลาบ ส้มตำ) แต่หลังจากสามีพอจะมีเวลาดูแลบุตรสาวแทน  ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะขอทุนเพื่อขายก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากปัจจุบันสามี มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้ประสบปัญหาด้านการเงินในครอบครัว  สำหรับทำเลที่ตั้งของร้าน จะเช่าอยู่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าริมถนน จะขายเวลา 18.00-24.00 น. อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาค ได้แก่ รถเข็นแบบมีหลังคา ตู้กระจก หม้อก๋วยเตี๋ยว เตาแก๊สครบชุด โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว

0 Comments:

Post a Comment

<< Home