Wednesday, June 20, 2018

มอบทุนการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561

          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ ธนเมธีกุล ผู้จัดการธนาคารทิสโก้สาขาอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนนักเรียนที่มีชื่อได้รับทุนของมูลนิธิฯ แต่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับทุน มูลนิธิฯ จะส่งตั๋วเงินทุนไปให้ที่โรงเรียน ภายในเดือนมิถุนายนนี้ สามารถติดต่อรับจากอาจารย์ผู้ดูแลทุนหรืออาจารย์แนะแนว0 Comments:

Post a Comment

<< Home