Thursday, June 28, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิมลรัตน์ โพธิ์,ทองนางประภาพร ทับทิมเทศ

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มูลนิธิฯ มอบทุนประกอบอาชีพให้กับ นางวิมลรัตน์ โพธิ์ทอง อายุ 51 ปี อาชีพขายชา กาแฟ และน้ำหวาน อาศัยอยู่ที่ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ มอบรถเข็นแบบมีหลังคา มีปีก 2 ข้าง มูลค่า 7,500 บาท และร่มแม่ค้าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คัน

          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปที่ซอยโปโล เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนางประภาพร ทับทิมเทศ อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง มูลนิธิฯ มอบรถเข็ญแบบมีหลังคา มีปีก 2 ข้าง, ตู้กระจก, โต๊ะเหล็ก, เก้าอี้พลาสติก, หม้อ 2 หู, หม้อด้าม, กระทะเหล็ก และเขียง รวมมูลค่า 11,960 บาท และร่มแม่ค้าที่ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คัน มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home