Thursday, July 19, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพ นางสาวฉวีวรรณ นาพัว และสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นางนรินทร์ แสงโชติ

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิฯ  มอบทุนประกอบอาชีพให้นางสาวฉวีวรรณ นาพัว อายุ 39 ปี อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว  มีภาระกับสามีต้องดูแลบุตรสาวที่ป่วยเป็นโรคลมชัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ทำเลที่ตั้งของร้านอยู่หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าริมถนนสรงประภา เขตดอนเมือง  เปิดขายเวลา 18.00 - 24.00 น. อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯมอบให้ ได้แก่ รถเข็นแบบมีหลังคา, ตู้กระจก, หม้อก๋วยเตี๋ยว, เตาแก๊สครบชุด, โต๊ะเหล็ก, เก้าอี้, ถ้วย, ช้อน, ตะเกียบ และอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยว  รวมมูลค่า 21,561 บาท  มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง  กรรมการมูลนิธิฯ
          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพเขตสายไหม ชื่อนางนรินทร์ แสงโชติ อายุ 38 ปี อาชีพค้าขายกับข้าว  รวมถึงรับจ้างทั่วไปเท่าที่ทำได้  รายได้เฉพาะกำไร 200-300 บาท/วัน  สถานภาพหย่าร้าง  มีบุตร 3 คน อายุ 18, 13, และ 5 ขวบ มีภาระผ่อนบ้าน และรถจักรยานยนต์ สถานที่ตั้งร้านบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหม มีประสบการณ์ขายกับข้าวมาแล้ว  3 ปี ขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพคือ  รถเข็นแบบมีหลังคา, โต๊ะ, เก้าอี้, หม้อ, ถังน้ำแข็ง, มีด, ตู้กระจก, เครื่องปั่น ,หม้อหุงข้าว และกะละมัง รวมมูลค่าประมาณ  20,244 บาท เนื่องจากอุปกรณ์เดิมชำรุดใช้งานไม่ได้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home