Tuesday, July 31, 2018

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) มูลนิธิฯ ทำการรวบรวมของบริจาค ได้แก่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค จากพนักงานทิสโก้และบุคคลทั่วไป เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก เมื่อ 23 ก.ค.61.  โดยได้ทำการมอบผ่านกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

0 Comments:

Post a Comment

<< Home