Friday, August 17, 2018

ติดตามผลทุนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และโรงเรียนธัญรัตน์ 16 สิงหาคม 2561

               เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด1,689 คน  ครูและบุคลากร 100 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัด

                พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ เด็กหญิงมิ่งขวัญ สาเกทอง   นักเรียนชั้นม.2  อายุ 14  ปี มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน ประกอบด้วย แม่ และพี่สาว พ่อแม่แยกทางกัน แม่เลี้ยงดูส่งเสียลูก  2 คนเพียงลำพัง แม่อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และทำสวนปลูกกล้วยน้ำหว้า  มีโรคประจำตัวคือ โรคเส้นสมองตาย ปลายประสาทอักเสบ จะมีอาการเวียนหัว และหน้ามืดบ่อยๆ  พี่สาวอายุ 23 ปี  เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และเข้าทำงานเป็นลูกจ้างราชการ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน บ้านและที่ดินเป็นของบ้านตายายยกให้อยู่อาศัย
               จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนธัญรัตน์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,300 คน  ครูและบุคลากร 165 คน นักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่มาจากหลายจังหวัด 
               มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวทั้งสองโรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป


              มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home