Friday, August 31, 2018

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายเฉลย หอมชะเอม

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายเฉลย หอมชะเอม อายุ 57 ปี เคยประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า ถุงเท้า ตามตลาดนัด ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากป่วยด้วยโรครุมเร้าหลายโรค เช่น เบาหวาน ความดันสูงโรคนิ่วในถุงน้ำดี และตาข้างซ้ายเป็นต้อกระจก จนกระทั่งล่าสุดป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบส่งผลให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเอง อาศัยอยู่กับภรรยา ตามลำพัง 2 คน ภรรยา อายุ 55 ปี อาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้านที่บริษัทเอกชน มีลูกชาย 1 คน อายุ 29 ปี ทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยและบางครั้งขาดการติดต่อนาน  ภรรยาผู้ขอทุนจึงเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่มีความสามารถในการจัดหารถเข็นได้ เนื่องจากมีรายได้น้อย  มูลนิธิฯ จึงมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นรถเข็นแบบช่วยเหลือตนเอง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่  มูลค่า 9,850 บาท รวมทั้งพัดลม 1 ตัว และอาหารแห้งจากการบริจาคของผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ด้วย มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home