Thursday, September 06, 2018

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล 1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์ 2) นายมนัส แสงชมพู

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  2  ราย  ดังนี้

1) ด.ช.ธัญภัทร เสริมสมบูรณ์  อายุ 1 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง ตั้งแต่แรกเกิดทำให้เนื้อสมองบางส่วนหายไป  ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางสมอง ปัจจุบันใส่ท่อเจาะคอ  และใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง นอกจากนี้ธัญภัทรยังมีอาการติดเชื่้อที่ดวงตา ซึ่งคุณหมอไม่แน่ใจเรื้่องการมองเห็น ปัจจุบันเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่ชาย พ่อไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องดูแลผู้ป่วยและลูกชายคนแรกอายุ 3 ปี แม่ทำงานคนเดียวเป็นพนักงานร้านสปาในปั้มน้ำมัน  ขอรับบริจาคเป็น อุปกรณ์แผ่นกรองฝุ่นและเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ  และสายดูดเสมหะ สำหรับใช้ประมาณ 6-9 เดือน มูลค่าประมาณ  16,000-25,000  บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
2) นายมนัส แสงชมพู  อายุ 47  ปี  ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก และมีลมรั่วในปอด  2 ข้าง สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุตกตึกชั้น 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจากการขึ้นไปช่วยทาสีอาคารเรียน เนื่องจากผู้ป่วยทำงานเป็นรปภ.ของโรงเรียน โดยเป็นลูกจ้างรายวัน  วันละ 430 ไม่มีสวัสดิการ  ปัจจุบันผู้ป่วยยังไม่สามารถเดินเองได้ อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 47 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ภรรยาเป็นเสาหลักของครอบครัว  มีลูก 1 คน แยกไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัด  ขอรับบริจาคค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากสิทธิ์รักษา  มูลค่าประมาณ  50,000  บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home