Thursday, September 06, 2018

มอบทุนประกอบอาชีพ นางนรินทร์ แสงโชติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ  นางนรินทร์ แสงโชติ  อายุ 38 ปี อาชีพขายอาหารหลายประเภท แกงถุง ขนมจีน เป็นต้น  ขายบริเวณหน้าทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายใหม เขตสายใหม  อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นแบบมีหลังคา  โต๊ะเหล็ก 2 ตัว,  เก้าอี้ 12 ตัว , หม้อหุงข้าว,  เครื่องปั่น,  คูลเลอร์เก็บร้อนเย็น,  กระติกน้ำแข็ง,  ตู้กระจก,  หม้อแกงจำนวน  4 ใบ,  มีดทำครัว 2 เล่ม, กะละมังหูเหล็ก 2 ใบ, ถังน้ำแข็ง, และโต๊ะพับขาดำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,102  บาท  มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้กิจการและคุณภาพชีวิตของผู้ขอทุนดีขึ้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home