Tuesday, October 16, 2018

สัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 1.นางวรัญญา จรกา 2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก 3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง 4. นางสาวชาลินี แสงรอด

         เมื่อวันที่11 ตุลาคม 2561 มูลนิธิฯเดินทางไปสัมภาษณ์และเยียมบ้านผู้ขอทุนรักษาพยาบาล และผู้ขอทุนประกอบอาชีพ ที่ซอยอ่อนนุช39 เขตสวนหลวง,  ซอยอุดมสุข21 เขตบางนา, โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1.นางวรัญญา จรกา อายุ 48 ปี อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า มีประสบการณ์เพาะเห็ด  3 ปี อาศัยอยู่กับสามี มีบุตร 4 คน บุตร 2 คนแรก มีครอบครัวแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ด้วยกัน  1 คน มีหลานอีก 4 คน ส่วนบุตรอีก 1 คน แยกครอบครัวไปอยู่ข้างนอก มีบุตรที่ป่วยพิการท่อนล่าง 1 คน และบุตรคนสุดท้องเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาสมธิสั้น  สามีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ขอรับบริจาคก้อนเห็ด ก้อนละ 12 บาท จำนวน  800 ก้อน มูลค่าประมาณ 9,600 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ
          2. ด.ญ.กนกพร วงศ์ศรีเผือก อายุ 12 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาศัยอยู่กับมารดา และบิดาเลี้ยง ทั้งสองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขาย  ขอรับบริจาคเป็นแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  ระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ 12,240 บาท มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

          3. นางสาวรัฐญา ยืนยั่ง อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรง ต้องเช่าถังออกซิเจนที่ร้านอุปกรณ์การแพทย์ช่วยในขณะนอนหลับ  อาศัยอยู่กับสามี พี่สาว พี่เขย และลูกชายอายุ 11 ปี  สามีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อบริษัทเอกชน  ขอรับบริจาคเป็น ชุดเครื่องอัดอากาศขยายหลอดคอ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย  Curasa CPAP , Best Fit 2 Nasal Mask Size S, White Filter Curasa มูลค่า 20,000 บาท ผู้ป่วยและญาติสามารถสมทบได้ 5,000 บาท ขอรับการสนุบสนุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จำนวน 15,000บาท  มูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
4. นางสาวชาลินี แสงรอด อายุ 34 ปี อาชีพขายอาหารตามสั่ง มีประสบการณ์ขายอาหารตามสั่ง 10 ปี บริเวณหน้าขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สถานะภาพหย่าร้าง อาศัยอยู่กับบุตร  3 คน บุตรชายอายุ 16 ปี  บุตรสาวอายุ 8 ปี และบุตรชายอายุ 4 ปี ตามลำดับ  ปัจจุบันผู้ขอทุนมีข้อพิพาทเรื่องสถานที่ขายของ  ขอรับบริจาคเป็น  เครื่องปั่นไฟ,  ถังรองน้ำใช้, จาน/ชาม/ถ้วย, ถังน้ำดื่ม, เตาสเต็ก, โต๊ะพับ, เก้าอี้, แก้วน้ำ, เต๊นพับ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home