Tuesday, October 16, 2018

นางสาววริษา รัตนแก้ว กล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ที่ได้มอบทุนให้เมื่อปี 2548-2549

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาววริษา รัตนแก้ว  คุณครูจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เมื่อปี 2548 – 2549 ขณะนั้นคุณครูวริษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
          วันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณครูพานักเรียนมาเข้าค่ายการเงิน ครั้งที่ 16 กับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จึงได้ขึ้นกล่าวขอบคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับคุณครูในวันนั้น
          มูลนิธิฯ ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ คุณครูวริษา รัตนแก้ว
0 Comments:

Post a Comment

<< Home