Thursday, November 29, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

          1.โรงเรียนบ้านห้วยทราย มีนักเรียนทุน จำนวน 23 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 167 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 16 คน โรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย มีหอพักให้นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล ซึ่งมีนักเรียนพักจำนวน 82 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวเขา ส่วนนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จะใช้การเดินเท้า หรือขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก โรงเรียนมีการเดินทางขึ้นไปบนดอยเพื่อแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนชาวเขาที่สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น มูลนิธิฯได้แนะนำครูแนะแนว หากมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แนบรูปถ่ายบ้านมาด้วย เพื่อให้กรรมการพิจารณาทุนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น และขอให้เขียนแสดงความคิดเห็นของครูให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการพิจารณาทุน โรงเรียนยังไม่พร้อมสมัครขอรับทุนแบบออนไลน์ เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า
          2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) มีนักเรียนทุนจำนวน 38 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อ.1 – ม.3 โรงเรียนก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีนักเรียนจำนวน 510 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 40 คน มีนักเรียนอยู่หอพักนอน จำนวน 224 คน นักเรียนที่อยู่หอพัก มีอาหารฟรี 3 มื้อโดยทางโรงเรียนมีการทำเกษตร และเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เพื่อไว้ทำอาหาร โรงเรียนประสบปัญหานักเรียนไม่มีชื่อสกุล ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ มูลนิธิแนะนำให้เปิดบัญชีในชื่อโรงเรียนร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสนใจการสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในการนี้มูลนิธิฯยังได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนด้วย
  

          จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กหญิงนิภาวรรณ ปันทวัง นักเรียนชั้น ม.1โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีพี่น้อง 3 คน พี่ชาย 2 คน พี่ชายคนโตอายุ 16 ปีไม่ได้เรียนต่อ พี่ชายคนที่ 2 อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นม.3 ส่วนนักเรียนทุนเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน แม่อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป พ่ออายุ 60 ปีอาชีพก่อสร้าง วันที่มูลนิธิฯเดินทางไปเยียมบ้านได้พบกับคุนยายของนักเรียนทุน และมูลนิธิฯได้มอบผ้าห่มให้จำนวน 4 ผืน พร้อมอาหารแห้ง 1 ถุง

0 Comments:

Post a Comment

<< Home