Thursday, November 15, 2018

คุณวนิดา ไม้ประเสริฐ บริจาคเสื้อผ้า และชุดชั้นในสำหรับเด็ก

            มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณวนิดา ไม้ประเสริฐ  ที่บริจาคเสื้อผ้าสำหรับเด็กจำนวน 190 ชุด และชุดชั้นในสำหรับเด็ก จำนวน 200 ตัว ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป (รับมอบ 15 พฤศจิกายน 2561)0 Comments:

Post a Comment

<< Home