Thursday, January 03, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆในครั้งนี้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home