Friday, January 11, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดชลอ จ.นนทบุรี

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดชลอ จ.นนทบุรี ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home