Monday, January 14, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ด.ช.ภัทรพล สุขสมัย

          เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2562) มูลนิธิฯ เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาลให้กับ นายธงชัย แซ่เตียว อายุ 42 ปี ผู้ป่วยโรคนอนหลับหยุดหายใจขั้นรุนแรง มูลนิธิฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP)  มูลค่า 20,000 บาท โดยผู้ขอทุนและญาติสามารถช่วยสมทบได้ 2,000 บาท มูลนิธิฯ บริจาคจำนวน 18,000 บาท มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสมุทรปราการร่วมเป็นพยาน         จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาลซึ่งได้รับการประสานงานจากสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้ขอทุน ชื่อ ด.ช.ภัทรพล  สุขสมัย อายุ 3 ปี ผู้ป่วยโรคสมองพิการตั้งแต่อายุประมาณ 4 เดือน ทำให้สมองบางส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้กลายเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สติปัญญา การเรียนรู้ และการได้ยิน อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และพี่ชาย อายุ 5 ขวบ รวม 4 คน มารดาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย บิดาเป็นผู้หารายได้หลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ประมาณ 50,000 บาท/เดือน ผู้ขอรับทุนมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย เป็นโรคลมชัก มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลบัตรผู้พิการ ตามความเห็นของแพทย์ ผู้ป่วยมีความพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) โดยแพทย์ผู้ทำการรักษามีความประสงค์ให้ผู้ป่วยออกไปรับแสงแดดด้านนอกบ้าง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินจากแสงแดด ซึ่งเป็นการลดภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในอนาคต ปัจจุบัน คณะแพทย์สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การรักษาแบบประคับประคอง ดูแลรักษาตามอาการและนัดพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง  ผู้ป่วยขอรับบริจาครถเข็นเด็กพิการทางสมอง (รถเข็นซีพี) มูลค่า 15,000 บาท
0 Comments:

Post a Comment

<< Home