Monday, January 14, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ

         วันนี้ (14 มกราคม 2562) มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กรุงเทพฯ ตามที่ศูนย์ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ โดยศูนย์ฯจะมีการจัดงานวันเด็กในวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home