Thursday, January 03, 2019

มอบของขวัญปืใหม่ และของขวัญวันด็ก ให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 มูลนิธิฯเดินทางไปมอบของขวัญปืใหม่ และของขวัญวันด็ก ให้กับโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ สนับสนุนชุดเครื่องเขียน และตุ๊กตา จำนวน 300 ชิ้น พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วย
0 Comments:

Post a Comment

<< Home