Friday, January 04, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และศูนย์เยาวชนลาดกระบัง (ภายในสวนพระนคร)

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และศูนย์เยาวชนลาดกระบัง (ภายในสวนพระนคร)  ตามที่โรงเรียนและศูนย์ฯ ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้0 Comments:

Post a Comment

<< Home