Monday, January 07, 2019

มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  มอบของขวัญสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติให้กับ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ  ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้


0 Comments:

Post a Comment

<< Home